Lekcja 4. Zarobki

Przykłady
Ćwiczenie 1.
  1. Utwórz post Multimedia.
  2. Przygotuj pliki graficzne do umieszczenia w blogu.
  3. Wybierz operację Wstaw obraz.
  4. Kliknij w oknie przycisk z menu Prześlij przycisk Wybierz pliki.
  5. Zaznacz plik (lub pliki) do umieszczenia  i zatwierdź przyciskiem Prześlij.
  6. Po zaznaczeniu grafiki naciśnij Dodaj wybrane.
  7. Przed opublikowaniem sprawdź podgląd posta i wykonaj jeśli potrzeba korektę wielkości obrazu.
  8. Opublikuj posta i wyświetl bloga.
Ćwiczenie 2.
  1.  Zapoznaj się z menu Zarobki.