Lekcja 2. Statystyka

Przykład
Ćwiczenie 1.
 1. Utwórz nowego posta (tytuł: Przykład 1, zawartość: Tekst przykładowy).
 2. W trakcie edycji sprawdź jego wygląd naciskając przycisk Podgląd.
 3. Zamknij zakładkę z podglądem bloga.
 4. Przerwij edycję naciskając przycisk Zamknij.
 5. Zauważ, że post posiada status wersji roboczej.
Ćwiczenie 2.
 1. Wskaż na liście postów tytuł Przykład 1 i z menu wybierz Edytuj.
 2. Opublikuj post klikając na przycisk Opublikuj.
 3. Ponownie wybierz operację edycji posta Przykład 1.
 4. Kliknij przycisk Przywróć wersję roboczą.
 5. Sprawdź status posta.
Ćwiczenie 3.
 1. Ponownie wybierz operację edycji posta Przykład 1.
 2. Zapoznaj się z operacjami edytora.
 3. Z menu Ustawienia posta wybierz Etykiety.
 4. W polu edycji wpisz etykieta1 i naciśnij przycisk Gotowe.
 5. Zaktualizuj posta klikając przycisk Aktualizuj.
Ćwiczenie 4.
 1. Sprawdź działanie funkcji Podgląd z menu posta.
 2. Usuń posta Przykład 1 wybierając operację Usuń.
Ćwiczenie 5.
 1. Zapoznaj się ze statystykami swojego bloga - menu Statystyka.
Zadanie
W swoim blogu utwórz posta z wykorzystaniem poznanych wiadomości.