Lekcja 5. Kampanie

Przykłady
  Ćwiczenie 1.
  1.  Wybierz operację Wstaw film.
  2.  Kliknij w oknie przycisk z menu Z YouTube.
  3. Wyszukaj film i zaakceptuj.
  4. Zaktualizuj posta i wyświetl bloga.
Ćwiczenie 3.
  1.  Zapoznaj się z menu Kampanie.