Lekcja 3. Komentarze

Przykłady
Edytor Bloggera cz. 2. hipertekst

Ćwiczenie 1.
 1. Zaloguj się w usłudze blogger.com. Otwórz, w nowym oknie, stronę http://edu-bloger.blogspot.com/ a następnie zaznacz i skopiuj jej adres.
 2. Utwórz nowy post z tytułem Hiperłącza.
 3. Wpisz tekst Kurs. Zaznacz tekst i wybierz operację Link.
 4. W polu przeznaczonym na adres URL wklej zawartość schowka.
 5. Powtórz kroki 1-4 dla innego adresu, użyj  opcji otwierania w nowym oknie.
 6. Przetestuj działanie hiperłączy po opublikowaniu.
 Ćwiczenie 2.
 1. Otwórz post Hiperłącza w trybie edycji.
 2. Kliknij hiperłącze Kurs i z menu wybierz Zmień.
 3. Zmień pole Tekst do wyświetlania na Kurs tworzenia blogów edukacyjnych. Zatwierdź przyciskiem OK.
 4. Kliknij drugie hiperłącze i wybierz Usuń.
 5. Przetestuj działanie hiperłączy po zaktualizowaniu.
Ćwiczenie 3.
 1. Utwórz komentarz do posta.
 2. Zapoznaj się z menu Komentarze.
 3. Sprawdź zawartość skrzynki pocztowej.
Zadanie
Zastosuj  poznane wiadomości i umiejętności w swoim blogu.